صدای من

مدیریت منابع رمز ماست

راه سوم

راه دیگری هم هست اعتلای خویش در راهی که کسی را یارای رقابت نیست یعنی در اوج بیکاری به خود پناه ببرم و راههای درونی

Read More

گروه موسیقی

گروهی که بتواند بهترین قطعه های پاپ را بنوازد به حق که خواستنی خواهد بود این گروه می تواند شعرهایی بسراید که جهان بنوازد و

Read More

آهنگ

بازخوانی آهنگی از آرش توسط دو کودک غیر فارسی زبان که به خوبی اجرا شده است من که فکر می کنم مشابه این بسیار باشد

Read More

سایت

این سایت نیاز به مخاطب دارد یک ور قضیه این است که اجازه داده شود من به آمار رسمی و درستی از تعداد بازدید دست

Read More

spotify

راحت ترین راه شناسایی دوستان این است که به آنها بگویی که من تو را دوست دارم بلافاصله خود را نشان داده و از تو

Read More

youtube

تبلیغات طولانی است همه چیز سر راه است من و دل چه باز است من که هستم تو کیی برای چی اینجا هست به هر

Read More