spotify

راحت ترین راه شناسایی دوستان این است که به آنها بگویی که من تو را دوست دارم بلافاصله خود را نشان داده و از تو گریبان می کنند که در نتیجه می فهمی که به درد دوستی می خورد یا نه

من که از اسپاتیفای غمی ندارم چرا که می توان گفت بهترین سرویس موسیقی است اما از این که نمی توانم اشتراک آن را تهیه کنم ناراحتم

بهتر بود به جای ارائه اشتراک دوستان واقعی را شناسایی و در جهت راحتی آنها گامی بر می داشت

ما همیشه دوست داریم که دوستی خود را نشان دهیم اما متاسفانه جهت این پرداخت از من به آنهاست که نشان دهنده نوعی بی مصرف بودن من است

نه وی آی پی و نه مشترک بلکه فری نوعی همسازی است که من را به عنوان مخاطب عام جلوه می دهد که سعی می کنم در پناه دیگران از سرویس استفاده کنم

Related posts